Ilmoitus huoneiston muutostöistä

Huoneiston kunnossapito- ja muutostöiden ilmoittaminen osakkaan remonteissa. Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajalla on oikeus tehdä huoneistossaan kunnossapito- ja muutostöitä. Osakkeenomistajan on kuitenkin etukäteen ja kirjallisesti ilmoitettava...