Isännöinti - Pidämme huolta asumisestasi

Hyötylinkkejä asukkaalle

Energian käyttö:

Energian kulutustottumukset vaikuttavat suoraan kotitalouksien ja asuntoyhtiöiden kustannuksiin. Tehokkaammalla energian käytöllä kotona ja kiinteistöissä syntyy huomattavia säästöjä.

www.motiva.fi

Turvallisuus:

Suojele itseäsi ja muita, linkistä ohjeita ja käytännön vinkkejä turvallisempaan asumiseen.

https://www.spek.fi/turvallisuus/pelastussuunnitelma/

Pihaparlamentti:

https://pihaparlamentti.fi/

Vero:

www.vero.fi

Jätehuolto:

www.lassila-tikanoja.fi/fi ja www.kiertokapula.fi

Isännöinti:

Lisätietoa isännöinnistä löydät Isännöintiliiton sivuilta www.isannointiliitto.fi ,

Muuttaessasi, muuttoilmoitus ja postinjakelu:

www.posti.fi/muuttaminen

Ohjeita asuntoyhtiöille ja niiden hallituksille:

www.kiinteistoliitto.fi