Isännöinti - Pidämme huolta asumisestasi

Yhtiökokous, elämäsi taloudellisesti tärkein kokous?

Yhtiökokous, elämäsi taloudellisesti tärkein kokous?

Jos vielä harkitset omaa osallistumistasi, niin lue alla oleva listaus ja totea itse, että yhtiökokoukseen kannattaa mennä.

1. Voit viedä asian yhtiökokouksen esityslistalle päätöstä varten.

Osakkaalla on oikeus saada yhtiökokouksessa käsiteltäväksi asioita, kun osakas esittää niitä riittävän ajoissa hallitukselle otettavaksi yhtiökokouksen esityslistalle. Asioiden on kuuluttava yhtiökokouksen päätösvaltaan.

Ilmoitus huoneiston muutostöistä

Huoneiston kunnossapito- ja muutostöiden ilmoittaminen osakkaan remonteissa. Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajalla on oikeus tehdä huoneistossaan kunnossapito- ja muutostöitä. Osakkeenomistajan on kuitenkin etukäteen ja kirjallisesti ilmoitettava...