Isännöinti - Pidämme huolta asumisestasi

Uusi ARA-avustus tukee taloyhtiöiden siirtymistä matalalämpöiseen kaukolämpöön

Uusi avustus tukee kaukolämpölaitteistojen uusimista enintään 90-asteiseen kaukolämpöveteen sopiviksi. Kerrostaloyhtiöt voivat saada avustusta enintään 6000 euroa ja rivitaloyhtiöt enintään 4000 euroa. Avustus tullee haettavaksi lokakuun 2022 aikana.

Avustusta voi saada kustannuksiin, jotka syntyvät kaukolämpölaitteistojen poistamisesta ja korvaamisesta laitteistoilla, joiden kaukolämmön tuloveden lämpötila on enintään 90 celsiusastetta. Myös samassa yhteydessä lämmitysjärjestelmän tasapainotuksesta ja säädöstä syntyvät kustannukset ovat avustuskelpoisia.

Avustuksen hakemisen yhteydessä hakijan täytyy toimittaa selvitys toimenpiteistä sekä kaukolämpöverkon haltijan todennus sijainnista. Kiinteistön on sijaittava alueella, jossa laitteiston uusiminen edistää kaukolämpöverkon lämpötilan laskemista.

ARA tiedottaa avustuksen hakemisesta tarkemmin lokakuun kuluessa ja julkaisee hakuohjeen, kun avustus tulee haettavaksi.

Avustuksen määrä

Kuva: Adobe Stock

Avustusta voi saada kaikkiin asuinrakennuksiin, eli sitä voivat hakea asunto-osakeyhtiöiden lisäksi myös pientalojen ja vuokratalojen omistajat. Avustuksen määrä on:

Asuinkerrostaloyhtiölle 4 000 euroa lämmönvaihdinlaitteistoa kohden ja 2 000 euroa tasapainotettua ja säädettyä järjestelmää kohden.
Rivitaloyhtiölle 3000 euroa lämmönvaihdinlaitteistoa kohden ja 1 000 euroa tasapainotettua ja säädettyä järjestelmää kohden.
Pientaloihin 2 000 euroa lämmönvaihdinlaitteistoa kohden sekä 500 euroa tasapainotettua ja säädettyä järjestelmää kohden.

Laitteiston uusimisen kustannukset ovat Ympäristöministeriön arvion mukaan kerrostaloissa noin 15 000–25 000 euroa, rivitalossa noin 10 000–15 000 euroa ja pientaloissa noin 6 000–8 000 euroa. Kustannukset vaihtelevat esimerkiksi siitä johtuen, onko aiemmin tehty toimenpiteitä ja uusittu esimerkiksi termostaatteja.

Uusimisen yhteydessä kannattaa kartoittaa energiatehokkuustoimet laajemminkin

Taloyhtiöitä avustus kannustaa uusimaan laitteiston erityisesti silloin, jos se olisi muutenkin ajankohtaista lähiaikoina.

– Jos kaukolämpölaitteiston uusiminen on ajankohtaista lähivuosina, kannattaa remonttia lähteä toteuttamaan nyt avustuksen vauhdittamana. Avustusta on tällä hetkellä budjetoitu valtion budjetissa vuosille 2022–2023, eli sen jatkosta vuoden 2023 jälkeen ei ole vielä tällä hetkellä varmuutta, kertoo Isännöintiliiton viestintä- ja vastuullisuuspäällikkö Liina Länsiluoto.

Kaukolämpölaitteiston uusimisen yhteydessä taloyhtiön kannattaa myös pohtia muita energiatehokkuustoimia.

– Laitteiston uusimisen yhteydessä voi saada avustusta myös laitteiston tasapainottamiseen ja säätämiseen, mikä voi myös tuottaa energiansäästöä. Voisiko samalla harkita lämmöntalteenottolaitteiden käyttöönottoa tai aurinkopaneeleita katolle? Entä kiinnostaisiko kesähelteitä helpottavan kaukoviilennyksen käyttöönotto? Myös kaukolämpöyhtiöstä voi löytyä laajempaa energiaosaamista ja apua näihin toimiin, Länsiluoto vinkkaa.

Muutoksella hillitään ilmastonmuutosta

Matalalämpöisen kaukolämpöön siirtymisellä pyritään hillitsemään ilmastonmuutosta. Kaukolämpöverkossa virtaavan veden lämpötilan laskeminen enintään 90 celsiusasteeseen mahdollistaa uusien lämmönlähteiden, kuten hukkalämpöjen, aurinkoenergialla tuotettujen lämpöjen ja geotermisen energian, tehokkaamman hyödyntämisen. Pitkällä aikavälillä siirtyminen matalalämpöiseen kaukolämpöön auttaa myös alentamaan kaukolämmön kustannuksia.

LUE LISÄÄ

Lisätietoa avustuksesta

ARA järjestää uudesta avustuksesta kiinnostuneille webinaarin 20.9.2022 klo 14 Microsoft Teams Live -alustalla. Tilaisuuteen voi ilmoittautua 15.9. saakka. Ilmoittautuminen ARA:n 20.9. webinaariin.

Uutinen avustuksesta ARAn sivuilla

Lisätietoa lainsäädäntöprosessista avustuksen taustalla

Valtioneuvosto hyväksyi 25.8.2022 avustusta koskevan asetuksen vuosille 2022 ja 2023. Asetus tulee voimaan 1.9.2022. Lue ympäristöministeriön 25.8.2022 julkaisema tiedote

Isännöintiliitto lausui avustuksesta lausuntokierroksella kesällä 2022. Lausuntokierroksella muun muassa Isännöintiliitto kantoi huolta siitä, onko avustus riittävä kannustaakseen taloyhtiöitä muutoksiin. Lopullisessa lakiesityksessä avustuksen kannustavuutta oli pyritty parantamaan poistamalla avustuksen alarajat. Lue lausunto

Artikkeli Uusi ARA-avustus tukee taloyhtiöiden siirtymistä matalalämpöiseen kaukolämpöön julkaistiin ensimmäisen kerran Isännöintiliitto.