Isännöinti - Pidämme huolta asumisestasi

Pitääkö ikääntyessä muuttaa pois omasta kodista? Näillä muutoksilla apua vanhusten asumiseen

Väestön vanhentuessa yhä useampi suomalainen miettii, miten kauan asuminen omassa kodissa sujuu. Yksinkertaisilla muutoksilla asumisaikaa voi tulla rutkasti lisää vanhempaankin kerrostaloasuntoon.

Kun askel alkaa painua ja ikää karttuu, nousee helposti huoli omassa kodissa pärjäämisestä.
Esteettömyysmuutoksilla omassa kodissa asumiseen voi saada merkittävästi lisäaikaa. Esimerkiksi nousemista helpottavien kahvojen asentaminen kylpyhuoneeseen tai WC-tiloihin voi vähentää kaatumisten riskiä. Kynnysten luiskaaminen, poistaminen tai vaihtaminen esteettömämpään malliin helpottaa liikkumista kodissa.

Osakkaalla on oikeus toteuttaa esteettömyysmuutoksia omassa asunnossaan. Isännöintiliiton lakiasiantuntija Jenni Valkama neuvoo ilmoittamaan muutostöistä taloyhtiölle etukäteen:

– Taloyhtiölle on ilmoitettava muutoksista, jotka vaikuttavat yhtiön kunnossapitovastuulla oleviin rakenteisiin. Taloyhtiöllä on myös oikeus asettaa ehtoja sekä valvoa tällaisia töitä. Esimerkiksi jos kaiteita porataan kylpyhuoneen seiniin, on yhtiöllä oikeus valvoa, ettei tilojen vedeneritys kärsi.

Esteettömyysmuutokset helpottavat kaikkien liikuntarajoitteisten elämää iästä riippumatta. Väestön vanhentuessa tarve esteettömyydelle lisääntyy taloyhtiöissä. Kuva: Adobe Stock

Avustusta tarjolla taloyhtiöille

Taloyhtiön yhteisissä tiloissa esteettömyyteen vaikuttavat muun muassa portaiden ja kynnysten määrä sekä se, onko taloyhtiössä hissiä. Taloyhtiö voi saada valtiolta avustusta sekä hissin asentamiseen että erilaisten esteiden poistamiseen. Avustettavia toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi hissin rakentaminen, vanhan hissin esteettömyyskorjaukset, ulko-ovien automatisointi ja kulkuluiskien, kaiteiden tai porrashissin rakentaminen.

– Taloyhtiön tiloihin liittyvistä korjaustoiveista kannattaa olla yhteydessä isännöitsijään. Hän osaa kertoa, onko yhtiössä jo olemassa suunnitelmia asian varalle tai vaatiiko asia päätöksen yhtiökokouksessa, Valkama kertoo.

Helpottuuko muutosten teko taloyhtiössä?

Tulevaisuudessa osakkaan oikeus  toteuttaa esteettömyysmuutoksia voi laajentua. Tällä hetkellä lausuntokierroksella olevassa ehdotuksessa asunto-osakeyhtiölakiin ehdotetaan muutoksia, jotka lisäisivät osakkaan oikeutta tehdä esteettömyyttä parantavia muutoksia.

Jos muutos toteutuu, osakkaille tulisi entistä suurempi valta toteuttaa esteettömyysmuutoksia oman asuntonsa lisäksi myös yhtiön tiloihin kuten porraskäytävään.

– Väestön vanhentuessa tarve esteettömälle asumiselle lisääntyy. On hienoa, että myös lainsäädännöllä luodaan edellytyksiä asua kotona niin pitkään kuin asukas haluaa. Esteettömyyttä parantavia muutostöitä ei aina haluta toteuttaa koko yhtiössä esimerkiksi kustannussyistä, joten on tärkeää, että yksittäiselläkin osakkaalla on mahdollisuus parantaa esteettömyyttä myös omin toimenpitein. Muutokset eivät kuitenkaan saa aiheuttaa haittaa muille. Lisäksi yhtiön tiloihin asennettavien ramppien tai muiden muutosten kunnossapito jää muutokset tehneen osakkaan vastuulle, Valkama sanoo.

Lakimuutokset tulevat voimaan ehdotuksen mukaan aikaisintaan 1.1.2023.

Lue lisää

Isännöintiliiton lausunto ehdotetuista lakimuutoksista esteettömyyttä, taloyhtiöiden kestäviä ratkaisuja ja osuustoiminnallista asunto-osakeyhtiötä koskien

Lisätietoa avustuksista ARA:n sivuilta: hissiavustus ja esteettömyysavustus

Artikkeli Pitääkö ikääntyessä muuttaa pois omasta kodista? Näillä muutoksilla apua vanhusten asumiseen julkaistiin ensimmäisen kerran Isännöintiliitto.