Isännöinti - Pidämme huolta asumisestasi

Asukasohje taloyhtiöön

Ota yhteyttä isännöintiin

  • kun teet muuttoilmoituksen
  • kun teet muutostyöilmoituksen korjauksista tai remontista
  • kun tarvitset isännöintitodistuksen tai lainaosuuslaskelman
  • jos sinulla on kysyttävää vastikelaskusta tai muista huoneiston hallintaan liittyvistä asioista.

Ota yhteyttä huoltoon

  • vika- ja vahinkoasioissa
  • kiinteistönhuoltoon ja siivoukseen liittyvissä toimeksiannoissa
  • ulkoalueiden hoitoon liittyvissä asioissa
  • kun asukas vaihtuu (nimenmuutos postilaatikkoon/aulan nimitauluun).

Jos kiinteistönhuolto hoidetaan omatoimisesti, pyydä apu paikalle jaettujen palvelunumeroiden kautta.

Hätätilanteessa tai havaitessasi rikoksen soita 112. Myrkytystapauksissa soita 0800 147 111.

Muuttoilmoitus

Muuttoilmoituksen teko ja yhteystietojen päivitys isännöintiin on jokaisen osakkaan ja asukkaan vastuulla. Tarvitsemme tiedot, että voimme toteuttaa isännöintisopimukseen kuuluvat tehtävät.
Huom: Digi- ja väestövirastoon tehdyt muuttoilmoitukset eivät välity isännöitsijätoimistoon.

https://www.jpvi.fi/muuttoilmoitus

Muutostyöilmoitus

Muutostyöilmoitus on tehtävä aina, kun huoneistossa tehdään muutoksia sähkökytkentöihin, putkistoihin ja vesikalusteisiin tai rakenteisiin. Esimerkiksi seinien maalauksesta ei tarvitse tehdä ilmoitusta. Jos olet epävarma, kysy neuvoa isännöitsijältä.

https://www.jpvi.fi/muutostyoilmoitus

Järjestyssäännöt

Järjestyssäännöt ovat olemassa yhteisen asumisviihtyvyyden vuoksi. Kovaääninen, toisia häiritsevä toiminta on yleisesti kielletty klo 22:00 – 07:00 välisenä aikana. Myös muina aikoina tulee välttää häiritsevää elämää. Hyviin tapoihin kuuluu ilmoittaa naapureille etukäteen juhlista ja muista poikkeustilanteista.

Vakuutus

Taloyhtiöllä on kiinteistövakuutus. Kiinteistövakuutuksesta haetaan korvausta mm. tulipaloista, vuodoista, myrskyistä, ilkivallasta ja murroista aiheutuneet vahinkoihin.

Kiinteistövakuutus ei korvaa asukkaiden aiheuttamia vahinkoja eikä irtaimistovahinkoja. Jokaisella on oltava voimassa oleva kotivakuutus, suositus on ottaa laaja kotivakuutus sekä vastuuvakuutus. Vastuuvakuutus korvaa ulkopuolisille aiheutuneita henkilö- ja esinevahinkoja, joista olet korvausvelvollinen. Se kattaa vakuutuksenottajan lisäksi myös samassa taloudessa asuvat henkilöt.

Jätehuolto

Jätteiden lajittelu säästää taloyhtiön kustannuksia ja vaikuttaa sitä kautta yhtiövastikkeen määrään.
Sekajäte on kalleinta jätettä.

Lataa artikkeli pdf -muodossa